Historie AKC Waterland

De Algemene Kynologenclub “Waterland” werd medio 1975 opgericht met erkenning van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (de overkoepelende organisatie van alle kynologenclubs en rasverenigingen).
In die tijd was de vereniging een kleine club van liefhebbers met slechts enkele tientallen leden.

Vanaf 1977 startte de vereniging met het geven van cursussen voor gehoorzaamheid en gedrag op verzoek van vele hondenbezitters.
In het begin werden deze gegeven op het zogenaamde IJsbaanterrein. Een locatie die echter 5 maanden van het jaar niet te gebruiken was omdat deze dan te drassig werd of onder water stond.


Vanaf 1980 werden de cursussen gehouden in de Kalverenhal op de Koemarkt te Purmerend. Die werd al heel snel te klein bevonden gezien het feit dat in korte tijd ook geoefend werd op de parkeerterreinen en op de openbare weg.
Een onhoudbare situatie, midden in het centrum van de stad.
Er werd destijds een wekelijkse cursus gehouden in de maanden januari tot juni en augustus tot december.


Het aantal deelnemers liep op van 50 combinaties per seizoen in 1980 tot 150 combinaties per seizoen in 1983.


Het ledental van de vereniging groeide naar bijna 400 leden.
In 1984 verhuisde de vereniging, in overleg met het gemeente bestuur, naar de tijdelijke locatie het Karekietpark.
Hier werd gebruik gemaakt van een voetbalveldje van 50 bij 70 meter, behorend bij een lagere school, midden in een woonwijk.
Om in sanitaire behoeften te kunnen voorzien kon gelukkig gebruik worden gemaakt van het aangrenzende schoolgebouw “De Kraanvogel”.
De honden mochten daar niet verder komen dan de voordeur omdat er enkele kinderen met allergieklachten op school zaten.
(Het woord tijdelijk bleek achteraf een ruim begrip).


Toen op een bepaald moment het Karekietpark omgeploegd en opnieuw ingezaaid werd, moest de Kynologenclub daarom voor haar vier uur durende trainingen uitwijken naar het Leeghwaterpark, in de buurt van wijkcentrum De Trekschuit.
Hier waren echter in het geheel geen sanitaire voorzieningen en de gemeente bleek niet in staat dit ongemak te verhelpen. Er zat voor cursisten en instructeurs dus weinig anders op dan bij hoge nood de bosjes in te duiken!


Omdat het ledenaantal van 1984 tot 1992 explosief was gestegen tot meer dan 800 leden en er ieder lesseizoen, inmiddels drie seizoenen per jaar, bijna 300 cursisten met hun hond liepen, was ruimtelijk gezien het terrein in het Karekietpark te klein om daar alleen op de zondagochtend te kunnen lesgeven en was het allergieprobleem wat bij de school speelde iets wat met de grootste zorg behandeld moest worden..
In die tijd kwam ook in Purmerend het fenomeen hondenproblematiek op i.v.m. stijgend hondenbezit.
Een geïntegreerd pakket van maatregelen zou kunnen leiden tot het verminderen van de overlast.
Veel problemen zouden immers al worden voorkomen als het gedrag van de hond (en baas) op een sociale wijze plaats zou vinden. Er werd voorgesteld de kynologenclub Waterland bij de ontwikkeling van gedragsregels en voorzieningen voor honden te betrekken en het belang van het volgen van een cursus “gedrag en gehoorzaamheid” werd sterk naar voren gebracht.
In dit tijdsbeeld vond er vanaf 1988 overleg plaats met de gemeente voor nieuwe huisvesting en in 1991 ging er een officieel verzoek uit voor kopen of huren van een perceel grond.


Dit stuk grond werd gevonden aan de Westerweg 68a. Na vele procedures i.v.m. vergunningen en wijzigingen van het bestemmingsplan werd in de loop van 1995 uiteindelijk het terrein aan de Westerweg in gebruik genomen. Om in detail te treden: in november 1994 kwam er gras opzetten ( 6 sprietjes, zo luiden de notulen) en de eerste kantine naderde de staat van voltooiing.


Gedurende 1995 en de jaren erna was er sprake van voortdurend herinrichten, opruimen, herschikken, zeecontainer erbij etc. en weer opruimen en herinrichten……
Nadat er in 1999 o.a. iemand door de vloer was gezakt (wat een permanent probleem bleef) en de emmertjes water rijkelijk gevuld werden als het regende kwamen er in 2000 de eerste plannen voor een nieuwe echte kantine, met een betonnen vloer en een waterbestendig dak.
In 2001 werd een en ander concreet uitgewerkt a.d.h.v. wensen, beschikbare muntjes etc.
In 2002 kwam vervolgens de bouwvergunning. De bouw verliep voorspoedig en op 18 oktober 2003 is na heel veel inspanning, veel eigen “werk” (ook onder subtropische omstandigheden) het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
De ruimte leent zich ook goed voor presentaties etc.


Indien u overigens ideeën heeft voor lezingen of iets dergelijks, kunt u dit altijd aan het bestuur voorleggen.

Trainingslocatie en clubgebouw

Westerweg 68a
1446 AG Purmerend


ofni.[antispam].@akc-waterland.nl
KVK nummer: 40624790

Trainingsuren

maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
19.00-22.00 uur


wintermaanden: eveneens zondag
10.00-14.00 uur

Telefoon en postadres

Tijdens trainingsuren en evenementen 0299-648164
Mobiel informatienummer 06-37193909


Postadres:
Westerweg 68a, 1446 AG  Purmerend

rvb