Doelstelling v/d vereniging


(Volgens het KR (Kynologisch Reglement) van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland (RvB))

 

 1. Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie van honden
 2. Het geven van voorlichting over het houden, fokken en opvoeden (socialiseren) van honden
 3. Het bevorderen van contact tussen liefhebbers van (ras)honden

 

ZIJ TRACHTEN DEZE DOELEN TE BEREIKEN DOOR

 1. Het houden van vergaderingen en het organiseren van algemene lezingen en theoriecursussen over opvoeding en verzorging van honden voor zowel leden als zij die geen lid zijn van de vereniging
 2. Het organiseren van vakinhoudelijke cursussen zoals KK 1 en KK2, ringtraining
 3. Het organiseren van praktijkcursussen, examens en wedstrijden op het gebied van- en het
 4. werken met honden zoals opvoedingscursussen, Obedience en Agilityscursus, Obedience
 5. xamens houden, wedstrijden Obedience, Agility en Flyball
  Het organiseren van demonstraties en exposities
 6. Het adviseren van leden bij de aankoop -, het fokken - en het houden van honden
 7. Het uitgeven van een clubblad of een periodiek
 8. Het deelnemenaan het overleg binnen de georganiseerde kynologie
 9. Het onderhouden van contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties binnen haar werkgebied voor zover dat dienstbaar is aan het doel van de vereniging

 

DE VERENIGING ALS KENNISCENTRUM

 1. Kennis hebben van de Kynologische omgeving
 2. Contactpersonen kynologische structuur inclusief rasverenigingen
 3. Contacten met dierenartsen, gedragsbegeleiders, dierenasiels en houders van hondenpensions
 4. Kennis hebben van de maatschappelijke omgeving
 5. Contacten met gemeenten, scholen, verzorgingstehuizen en pers
 6. Kennis hebben van de relevante Wet en Regelgeving

 

DE FACILITEITEN VAN DE VERENIGING

 1. Het hebben van een instructieveld met kantine en voldoen aan vestigingseisen
 2. Voldoen aan de regels uit de Drank- en Horecawet voor verenigingen die alcohol schenken
 3. Het hebben van voldoende bekwame instructeurs (kynologisch erkende) instructeurs
 4. Het hebben van een bekwaam vrijwilligerscorps (inclusief EHBO en dierenEHBO)
 5. Borgen van kwaliteit en continuïteit van de vereniging

Trainingslocatie en clubgebouw

Westerweg 68a
1446 AG Purmerend


ofni.[antispam].@akc-waterland.nl
KVK nummer: 40624790

Trainingsuren

maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
19.00-22.00 uur


wintermaanden: eveneens zondag
10.00-14.00 uur

Telefoon en postadres

Tijdens trainingsuren en evenementen 0299-648164
Mobiel informatienummer 06-37193909


Postadres:
Westerweg 68a, 1446 AG  Purmerend

rvb