Steun AKC Waterland d.m.v. het kopen van een
lot van de vriendenloterij.

 

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AKC Waterland

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdagavond 25 maart 2015. in ons
clubgebouw aan de Westerweg 68a, te Purmerend.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. opening
 2. notulen ALV 28 mei 2014
 3. ingekomen stukken
 4. verslag secretariaat over het jaar 2014
 5. verslag penningmeester over het jaar 2014
 6. begroting 2015
 7. verslag kascontrolecommissie (KCC)
 8. décharge KCC en verkiezing KCC 2015
 9. décharge bestuur over boekjaar 2014
 10. bestuursverkiezing
 11. rondvraag
 12. sluiting

Wij zien u graag op 25 maart 2015, om 20.00.

De aanwezigen op de ALV ontvangen de vergaderstukken bij binnenkomst.

Het bestuur

Sponsors 40 jarig bestaan

History AKC "Waterland

Dogtales

CLUBBLAD DOGTALES

Ongeveer 10 x per jaar verschijnt ons digitale clubblad Dogtales. Als u op de hoogte wilt blijven van wat er op de vereniging wordt georganiseerd en wat er speelt op kynologisch gebied, stuurt u dan een email naar redactie@akc-waterland.nl met de mededeling toezenden Dogtales. U ontvangt dan het eerstvolgende nummer in uw mailbox.

De redactie nodigt u uit teksten en/of foto’s toe te zenden met betrekking tot uw eigen ervaringen of tips etc.   Een aparte rubriek in de Dogtales is Dogsales voor vraag en aanbod van hondenbenodigdheden (2e hands).   Ook daarvoor kunt u een opgave doen.

Adverteren met een logo plus link naar uw website?

Op de website: € 50 per jaar (enkele kolom) of € 75 per jaar (dubbele kolom)

In de Dogtales: € 15 per editie

Contact: redactie@akc-waterland.nl

Clubmatch 17 mei 2015

Op 17 mei 2015 organiseerd AKC-Waterland wee de jaarlijkes clubmatch.

Keurmeesters op deze dag zijn

 • Mw E.J Wijenborg-Weggemans FCI groep 3-4-5-7-10.
 • Dhr.Drs.H.O Hoenderken FCI groep 1-2-6-8-9.

Kwalificaties worden verleend voor die rassen waarvoor de

Keurmeesters bevoegd zijn

Voor meer informatie www.keurmeesters.nl

Hier online   
Onze vereniging is opgericht op 17-06-1975 In 2015 bestaan wij dus 40 jaar.

 In dit jubeljaar zijn wij gastheer voor het Nederlands Kampioenschap FCI Obedience / GG (september),  Nederlands Kampioenschap Flyball (oktober) en Kampioenschap Nederland België Breitensport (november).  De exacte data zullen nog worden bepaald, maar vast staat wel de jubileumdag.  Dit zal zijn  zondag 14 juni 2015.  Op deze dag presenteert onze vereniging zich op allerlei gebied. U kunt demonstraties van onze eigen disciplines verwachten, maar tevens zal het veld worden aangekleed met kramen met allerlei artikelen voor honden en informatie over honden. Nadere invulling volgt nog.

Zo'n jubeljaar kost natuurlijk wel geld. Wij willen mooi voor de dag komen, leuke informatieve dingen laten zien en interessante workshops aanbieden.  Hiervoor moet een bedrag op tafel komen. Daarvoor doen wij een beroep op onze leden en anderen die onze vereniging een warm hart toedragen.  

Een geldelijke bijdrage voor de jubilerende vereniging,  als ware het een kado, 
kunt u storten op bankrekening NL53 INGB 0003 4443 12  t.n.v. AKC Waterland o.v.v. 40 jaar. 

Iedere bijdrage, klein of groot,  wordt op prijs gesteld. Het is goed voor het clubgevoel en het maakt u betrokken. Bedrijven kunnen wellicht sponsoren. 
Een bijdrage vanaf € 100 geeft recht op vermelding in de sponsorlijst (eventueel met link naar uw website), die op de website zal worden gepubliceerd, vanaf datum ontvangst tot einde 2015.  

In de komende maanden zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.  Tevens zullen wij dan de feestcommissie aan u voorstellen.

BAT-lezing: Hoe help je je reactieve hond?

Op 18 maart houdt Monique Bladder een lezing over BAT-training.

Heb je een reactieve hond, die blaft, gromt, aan de lijn trekt of (probeert te) bijten?
Dan is deze lezing een goed beginpunt om dit te veranderen!

Onderwerpen:

- Waarom is een hond reactief?
– Wat zijn de uitgangspunten van een BAT-training?
– Waarom werkt BAT zo goed?
– Hoe doe je een BAT-training waarbij je de omgeving onder controle hebt?
– Hoe maak je van een situatie in het dagelijks leven een BAT-training?
– Wat moet je vooral NIET doen?
 
Na het volgen van deze lezing heb je meer theoretische kennis over de BAT-methode. Afhankelijk van je eigen ervaring in het herkennen van lichaamstaal van je hond, je interesse in het bekijken van filmpjes en informatie van de website van Grisha Stewart en je eigen vaardigheden ben je in meer of mindere mate in staat om zelf al aan de slag te gaan met BAT. Wil je deskundige begeleiding?
Kijk dan verder bij de BAT-cursus of vraag een gedragsconsult aan!

De BAT-lezing: Hoe help je je reactieve hond? Staat gepland op:
18 maart 2015, aanvang 19.30 uur.
Kosten: leden van AKC-Waterland 20,-; niet- leden 25,-
Aanmelden kan via ons e-mailadres: clubgebouw@akc-waterland.nl

Clubblad Dogtales

CLUBBLAD DOGTALES

Ongeveer 10 x per jaar verschijnt ons digitale clubblad Dogtales. Als u op de hoogte wilt blijven van wat er op de vereniging wordt georganiseerd en wat er speelt op kynologisch gebied, stuurt u dan een email naar redactie@akc-waterland.nl met de mededeling toezenden Dogtales.  U ontvangt dan het eerstvolgende nummer in uw mailbox.

De redactie nodigt u uit teksten en/of foto’s toe te zenden met betrekking tot uw eigen ervaringen of tips etc.   Een aparte rubriek in de Dogtales is Dogsales voor vraag en aanbod van hondenbenodigdheden (2e hands).   Ook daarvoor kunt u een opgave doen.


Adverteren met een logo plus link naar uw website?

Op de website: € 50 per jaar (enkele kolom) of € 75 per jaar (dubbele kolom)

In de Dogtales: € 15 per editie

Contact: redactie@akc-waterland.nl

Trainingslocatie en clubgebouw: 
 • Westerweg 68a
 • 1446 AG  Purmerend 
Trainingsuren: 
 • maandag, dinsdag, donderdagavond van 19.00-22.00 uur
 • wintermaanden: eveneens zondag 09.00-14.00 uur
Telefoon:
Tijdens trainingsuren en evenementen  
0299-648164
Mobiel informatienummer
06-37193909
Postadres:
 • Postbus 1138
 • 1440 BC  Purmerend
Mailadres:  info@akc-waterland.nl
 
Ingeschreven bij KVK onder nummer: 40624790