Trainingsreglement

Er wordt uitsluitend getraind onder leiding van de door het bestuur aangewezen instructeurs. Zij hebben op het terrein, gedurende cursussen, de leiding en hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Toeschouwers hebben alleen toegang tot betreden van het trainingsveld na toestemming van de desbetreffende instructeur(m/v).

 1. Op het terrein is het noodzakelijk dat de deelnemers voortdurend de aandacht op de eigen hond gericht houden en daarbij ervoor zorgen dat de hond zich correct gedraagt en geen overlast veroorzaakt. Vroegtijdig ingrijpen voorkomt meestal een vechtpartij. Mocht deze zich onverhoopt voordoen dan direct de aanwijzingen van de instructeurs volgen.
 2. Op het terrein en in de gebouwen, is het niet toegestaan de honden los te laten lopen. Onder terrein wordt verstaan alle binnen de omheining vallende grond.
 3. Loopse teven kunnen, gedurende de loopsheid, niet meetrainen. De geleider kan echter wel bij de lessen aanwezig zijn.
 4. Honden met een prikband of met een teletactband worden niet op het terrein toegelaten. Tijdens de trainingen is het gebruik van een rollijn niet toegestaan.
 5. Er wordt in clubverband getraind, dit houdt in: gezamenlijk beginnen en eindigen. Deelnemers worden geacht mee te werken aan het op- en afbouwen van de voor de training benodigde attributen.
 6. Indien u verhinderd bent de training te bezoeken dient u dat minimaal één dag van tevoren (telefonisch) aan de instructeur te melden, of op de dag van de training aan de infobalie. Indien u meer dan drie keer verzuimt, zonder opgave aan uw instructeur, wordt u niet meer toegelaten tot de training en mag u geen examen doen ter afsluiting van de cursus.
 7. Indien uw hond lijdt of recent heeft geleden aan een besmettelijke ziekte bent u verplicht dit te melden aan één der bestuursleden.
 8. Iedere deelnemer moet voor de hond, een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.P.)hebben afgesloten. (Vaak is de hond al meeverzekerd. Soms niet. Controleer uw polis)
 9. De honden moeten ingeënt zijn tegen: Hondenziekte, Ziekte van Weil, Parvo. Het entingbewijs dient voor aanvang van de cursus overlegd te worden aan de instructeur.
 10. Laat uw hond voor de training uit. Mocht uw hond op het terrein zijn behoefte doen dan moet u dat zelf opruimen. Materiaal is op het terrein aanwezig.
 11. Het is niet toegestaan dat de honden graven op het terrein, de gaten (groot of klein), worden door de eigenaar gedicht met op het terrein aanwezige materiaal.
 12. Het mishandelen van honden heeft onmiddellijke schorsing en eventueel voorstel tot royement tot gevolg.
 13. Bezoekers van de vereniging kunnen, gedurende de openingstijden, hun auto parkeren op het parkeerterrein van de vereniging, op de daarvoor bestemde plaatsen. De regels van de wegenverkeerswet zijn alsdan van toepassing.
 14. Degene die de hond op de training begeleidt moet ten minste 15 jaar oud zijn, uitzonderingen in overleg met de instructeur.
 15. Er mag alleen proef- examen afgelegd worden door de ingeschreven combinaties uitzonderingen in overleg met de instructeur.
 16. Het bestuur van de Algemene Kynologen Club "Waterland" stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, welke ontstaan is of zal ontstaan als gevolg van handelingen, in haar opdracht, verricht door personen, welke zich namens haar bezig houden met honden, in de meest ruime zin van het woord, zowel binnen als buiten de oefenterreinen en trainingsuren. Middels inschrijving voor deelname aan een cursus van de vereniging, conformeert het lid zich aan de reglementen.

Trainingslocatie en clubgebouw

Westerweg 68a
1446 AG Purmerend


ofni.[antispam].@akc-waterland.nl
KVK nummer: 40624790

Trainingsuren

maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
19.00-22.00 uur


wintermaanden: eveneens zondag
10.00-14.00 uur

Telefoon en postadres

Tijdens trainingsuren en evenementen 0299-648164
Mobiel informatienummer 06-37193909


Postadres:
Westerweg 68a, 1446 AG  Purmerend

rvb